JUMP TO BOY

JUMP TO GIRL

JUMP TO UNISEX

Anuradha (Na, Nee, Noo, Nae, Ni, Nu, Ne)

Name of a Raga

 • Hindu
 • Vruschika (N, Y)
 • Anuradha (Na, Nee, Noo, Nae, Ni, Nu, Ne)

Sound

 • Hindu
 • Vruschika (N, Y)
 • Anuradha (Na, Nee, Noo, Nae, Ni, Nu, Ne)

Name of a Raga

 • Hindu
 • Vruschika (N, Y)
 • Anuradha (Na, Nee, Noo, Nae, Ni, Nu, Ne)

The betel leaf

 • Hindu
 • Vruschika (N, Y)
 • Anuradha (Na, Nee, Noo, Nae, Ni, Nu, Ne)

A shout of Joy, Rejoicing

 • Hindu
 • Vruschika (N, Y)
 • Anuradha (Na, Nee, Noo, Nae, Ni, Nu, Ne)

Belonging to Naarayan, Another name for Goddess Durga, Goddess Lakshmi and the river Ganges, Vishnu or Krishna

 • Hindu
 • Vruschika (N, Y)
 • Anuradha (Na, Nee, Noo, Nae, Ni, Nu, Ne)

showing 1-6 of 467 names with hindu Anuradha nakshatra girl names