JUMP TO BOY

JUMP TO GIRL

JUMP TO UNISEX

Chitra (Pe, Po, Ra, Ri)

Powerful

 • Hindu
 • Kanya (P, TTHH)
 • Chitra (Pe, Po, Ra, Ri)

Month in Hindu calendar

 • Hindu
 • Kanya (P, TTHH)
 • Chitra (Pe, Po, Ra, Ri)

Nourished, Defended, Loved

 • Hindu
 • Kanya (P, TTHH)
 • Chitra (Pe, Po, Ra, Ri)

Brave guy

 • Hindu
 • Kanya (P, TTHH)
 • Chitra (Pe, Po, Ra, Ri)

 • Hindu
 • Kanya (P, TTHH)
 • Chitra (Pe, Po, Ra, Ri)

Generous, Liberal

 • Hindu
 • Tula (R, T)
 • Chitra (Pe, Po, Ra, Ri)

showing 19-24 of 485 names with hindu Chitra nakshatra boy names