JUMP TO BOY

JUMP TO GIRL

JUMP TO UNISEX

Sravana (Khi, Khee, Khu, Khe, Kho, Ju, Je, Jo)

Prayerful

 • Hindu
 • Makar (KH, J)
 • Sravana (Khi, Khee, Khu, Khe, Kho, Ju, Je, Jo)

Silent lake, Jharna

 • Hindu
 • Makar (KH, J)
 • Sravana (Khi, Khee, Khu, Khe, Kho, Ju, Je, Jo)

Lord Vishnu, Kind, Loving, Good natured and intelligent

 • Hindu
 • Makar (KH, J)
 • Sravana (Khi, Khee, Khu, Khe, Kho, Ju, Je, Jo)

 • Hindu
 • Makar (KH, J)
 • Sravana (Khi, Khee, Khu, Khe, Kho, Ju, Je, Jo)

Goddess of victory

 • Hindu
 • Makar (KH, J)
 • Sravana (Khi, Khee, Khu, Khe, Kho, Ju, Je, Jo)

Jewess, Woman of judea

 • Hindu
 • Makar (KH, J)
 • Sravana (Khi, Khee, Khu, Khe, Kho, Ju, Je, Jo)

showing 1-6 of 102 names with hindu Sravana nakshatra girl names