JUMP TO BOY

JUMP TO GIRL

JUMP TO UNISEX

Ashlesha (Dee, Doo, Day, Do, Di, Du, De)

Kind hearted

 • Hindu
 • Meena (D, CH, Z, TH)
 • Ashlesha (Dee, Doo, Day, Do, Di, Du, De)

One who likes being merciful, A king

 • Hindu
 • Meena (D, CH, Z, TH)
 • Ashlesha (Dee, Doo, Day, Do, Di, Du, De)

Treasure house of mercy

 • Hindu
 • Meena (D, CH, Z, TH)
 • Ashlesha (Dee, Doo, Day, Do, Di, Du, De)

Son, Inheritor

 • Hindu
 • Meena (D, CH, Z, TH)
 • Ashlesha (Dee, Doo, Day, Do, Di, Du, De)

Merciful Lord Shiva, Compassionate

 • Hindu
 • Meena (D, CH, Z, TH)
 • Ashlesha (Dee, Doo, Day, Do, Di, Du, De)

Merciful Lord Shiva, Compassionate

 • Hindu
 • Meena (D, CH, Z, TH)
 • Ashlesha (Dee, Doo, Day, Do, Di, Du, De)

showing 1-6 of 63 names with hindu Ashlesha nakshatra boy names